ΜΠΕΚΟΣ το ι. Κ.Τ.Ε.Ο.

page BEKOSνότιας Εύβοιας, αξιόπιστους τεχνικούς ελέγχους, υψηλής ποιότητας, υπευθυνότητας, εργαστηριακούς ελέγχους, μετρήσεις, συστήματα των οχημάτων, οχημάτων τους, αστικά κέντρα, προκαθορισμένο, τεχνικό, έλεγχο ΚΤΕΟ Μπέκος, ασφάλειά σας, άριστη, εξυπηρέτησή σας, Κ.Τ.Ε.Ο., ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 με όραμα να καλύψει την ανάγκη και τις απαιτήσεις του κοινού της νότιας Εύβοιας, σε αξιόπιστους τεχνικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας υψηλής ποιότητας και υπευθυνότητας εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις στα συστήματα των οχημάτων, ώστε να αναδεικνύεται η πραγματική εικόνα της κατάστασης των οχημάτων τους, καθώς επίσης και τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεών τους στα αστικά κέντρα για τον προκαθορισμένο τεχνικό έλεγχο.

Όλοι εμείς στο Ι ΚΤΕΟ Μπέκος, δουλεύουμε για την ασφάλειά σας και την άριστη εξυπηρέτησή σας.

Comments are closed.